full screen background image

Sajtóközlemény a „Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 azonosítószámú projekt indításáról

Sajtóközlemény a „Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 azonosítószámú projekt indításáról

2022.09.27. A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként 2022.01.20-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra, melyet a Támogató 2022. 03 04. napon kelt támogatói döntés szerint 3,892 milliárd Forint 100% intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesített.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, az egész megyére kiterjedően, a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok) eredményeinek integrálásával a zalai partnerség kialakított stratégiája mentén megvalósítsa, és koordinálja a megye gazdasági- és foglalkoztatási célú fejlesztéseit. A létrejött együttműködések fenntartása és megerősítése, összességében pedig a munkaerőpiacot befolyásoló szereplők kialakított partneri viszonyának eredményeként kiemelt cél Zala megye foglalkoztatási szintjének növelése.

A program munkaerőpiaci tevékenységeibe kizárólag a 30 év feletti célcsoportok támogatására kerülhetett sor, így 4 közvetlen célcsoport került kijelölésre:

 50 év feletti, nem alacsony iskolai végzettségű személyek;
 rossz közlekedésű településen élők;
 inaktív személyek;
 ingázást vállaló magasabban képzett személyek.

A projekt területi hatálya Zala megye teljes egészére kiterjed, beleértve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok területét is.

A 3,892 milliárd Forint európai uniós támogatásban részesülő projekt segítségével tervezetten 2261 fő munkanélküli, 300 fő inaktív kerül bevonásra, a program végeztével foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma várhatóan 1584 fő lesz. A 6 év alatt megvalósuló projektbe lehetőség nyílik a munkaerő-piaci tevékenységeken túl a szociális gazdaság fejlesztésének, helyi termék és szolgáltatásfejlesztésének, befektetésösztönzés, ágazati gazdaságfejlesztésének és a projekt megvalósításához szükséges szakmai és módszertani fejlesztésének támogatására is.

A 2028. március 31-én záruló projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, a konzorcium további tagjai: Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

További információ kérhető:
Dr. Pál-Harmath Judit sajtóreferens
Elérhetőség: harmath.judit@zalamegye.hu

 
Vélemény, hozzászólás?

More in foglalkoztatás, TOP Plusz
Close