full screen background image
Search
2021. február 26. péntek -
  • :
  • :

Elnöki döntések Zala megyéből

Elnöki döntések Zala megyéből

2020.12.12. Közlemény a Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2020. december 10-én hozott döntéseiről.

A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés 2020. december 10-ére összehívott ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján kerültek megküldésre. Az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében a közgyűlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege 1.067.333e Ft-ra változott, a legutóbbi módosítás óta 205.650e Ft-tal emelkedett a költségvetés főösszege. A közgyűlés két rendeletén néhány szükséges jogegységesítő, pontosító, de lényegi tartalmi változást nem eredményező módosítás került átvezetésre.

A továbbiakban jóváhagyásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. két belső szabályzata, amelyet a tulajdonosi jogkört gyakorló közgyűlési hatáskörébe helyezett az alapító. Ezt követően felülvizsgálatra került a Zala Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve, majd a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására került sor.

A közgyűlés elnöke végül elfogadta a Zala Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervét, amely a jövő évben tervezett ülések idejét és tárgyalandó napirendi pontjait tartalmazza.

Forrás: Zala Megyei Önkormányzat – dr. Pál Attila
Vélemény, hozzászólás?

More in Dr. Pál Attila, önkormányzat
Close