full screen background image

Befejeződik Attala csapadékvizes projektje

Befejeződik Attala csapadékvizes projektje

2020.11.26. Projektzáráshoz érkezett Attala Község Önkormányzata „Attala település csapadékvíz elvezetése” című, TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 azonosítószámú projektje.

A megvalósított fejlesztésre a település legsürgősebb beavatkozást igénylő területein, a Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos és a Dózsa György utcákat érintően került sor. A beruházás keretében 80 méter földmeder rendezése történt meg, 1838 méter nyílt mederburkolat és 67 méter zárt (beton cső) vízelvezető épült ki, valamint 108 db kapubejárót rendeztek összesen 432 m zárt (beton cső) 11 áteresszel.

A beruházás műszaki átadás-átvétele 2019. április 15-én történt meg.

A fejlesztés jól illeszkedik a faluképbe és nagymértékben hozzájárul a település belterületének védelméhez, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. A belterületi csapadék rendezett és kártétel nélküli elvezetése növeli a település környezetbiztonságát, csökkenti és megelőzi a helyi vízkár veszélyeztetettséget, javítja a környezet állapotát, pótolja a hiányzó infrastruktúrát, továbbá mindezek által növeli a lakossági elégedettséget. A település belső képének javításával hozzájárul a népesség kötődéséhez, az élhető, gondozott, egészséges környezethez.

A projekt a Széchenyi 2020 program „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázati felhívása keretében, az Európai Unió – Európai Regionális Fejlesztési Alap – és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg. A projektről bővebb információt a www.attala.hu oldalon olvashatnak.

További információ Orosváriné Bocz Tündétől, Attala Község Önkormányzatának polgármesterétől kérhető.

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat
Vélemény, hozzászólás?

More in Attala, Tolna megye, TOP
Close