full screen background image
Search
2020. szeptember 19. szombat -
  • :
  • :

Tizenketten vettek át díjat

Tizenketten vettek át díjat

2020.06.30. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 29-ei ülésén átadták a megye Szent Erzsébet és Kossuth Zsuzsanna Díjait. 2020-ban két Szent Erzsébet és tíz Kossuth Zsuzsanna Díjat osztottak ki a megye leglelkiismeretesebb dolgozói között.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon természetes személyeknek adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát. Idén Dr. Fábián Imre és Nyilas Judit kapta meg az elismerést.

Fábián Imre 1981. május 21-től dolgozik az ózdi Almási Balogh Pál Kórházban. 1985-ben szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgázott. A szülészeti Osztályon – végigjárva a ranglétrát – beosztott orvos, szakorvos, főorvos, majd 2008-tól osztályvezető főorvos lett. Kiemelt szakmai érdeklődési területe a nőgyógyászati ultrahang, melyből 2005-ben B kategóriás jártassági engedélyt szerzett. A megyében elsők között volt, aki megtanulta a 4 dimenziós nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok végzését. Rendkívül jól képzett ultrahangos orvosként évek óta részt vesz a kórház általános ultrahangos vizsgálataiban, és oszlopos tagja az ügyeleti ultrahangos team-nek. Ezen felül szülészet-nőgyógyászati szakmai felkészültsége kiváló, és példa értékű munkát végez, a szülésre való felkészítésben. Számtalan előadáson adta át tudását a kollégáknak, mind nőgyógyászati, mind a szülészfelkészítéssel kapcsolatos társadalmi fórumokon. A Magyar Szülészeti- és Nőgyógyászati Társaság mellett tagja a szakma Ultrahang Társaságának is. Évtizedek óta vállalja a szakmával együtt járó, átlagot meghaladó ügyeleti terhelést. Kollégái éjjel-nappal nehéz helyzetben is számíthatnak rá.

Nyilas Judit pályafutását 1978. szeptember 4-én kezdte a Semmelweis Kórház Rendelőintézetben, a II. Belgyógyászat ápolójaként. Itt lett 1982. február 1-jén főnővér helyettes. 1987. november 1-én intézetvezető főnővér helyettes, majd 1990. július 15-október 30. között megbízott intézetvezető főnővér volt. 1991. március 18-án kinevezték az I. Belgyógyászat osztályvezető főnővérének. 1993. május 14-től volt a miskolci Lithoterápiás Intézet intézetvezető főnővére, majd 1993. szeptember 1-jétől a mezőkövesdi Megyei Reuma Kórház ápolási igazgatója. 2002. augusztus 1-jétől kapott megbízást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatói feladatainak ellátására, melyet nyugdíjazásáig végzett. Munkáját 1983-ban Igazgatói dicsérettel, 1985-ben Egészségügyi Miniszteri Dicsérettel, 1995-ben szintén Igazgatói dicsérettel, 2019-ben Pro Sanitate díjjal értékelték. Nyilas Judit elévülhetetlen érdemeket szerzett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban az ápolói hivatás magas szintre emelésében, a megbízható, magas szakképzettségű, szilárd vezető szakdolgozói gárda megteremtésében, az ápolói szakképzés kimagasló színvonalú gyakorlati hátterének megszervezésében.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát. Idén Bodnár Miklósné, Dr. Czabajszki Máté, Csapóné Sveda Andrea, Kecskésné Bán Zsuzsanna, Kocsis Lászlóné, Kovácsné Török Andrea, Ládiné Nagy Nikoletta, Pálné Márton Mária, Vanyó Gáborné, Varga Istvánnékapott Kossuth Zsuzsanna Díjat.

Bodnár Miklósné 26 éve dolgozik a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Otthonában. 2001-től főnővéri feladatot lát el. Munkáját felelősségteljesen, megbízhatóan végzi. Munkahelyi vezetőként határozott, de egyben példamutató is. Tiszteli és megbecsüli a rábízott időseket és ugyanezt várja el a hozzá beosztott dolgozóktól is. A rendkívüli veszélyhelyzet idején tanúsított kiemelkedő koordinátori tevékenységével bebizonyította, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Dr. Czabajszki Máté 2010-ben kezdte az orvosi pályán betöltött munkaviszonyát és jelenleg is a Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Idegsebészeti Osztályán dolgozik, mint idegsebész. 2011-től a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. kivonuló orvosa. 2017-ben orvosi szakvizsgát tett. Hivatása mellett a légimentés támogatására létrejött országos alapítvány a Magyarországi Légimentésért Alapítvány kuratóriumának egyik tagja, az alapítvány futónagykövete, a közelmúltban adjunktusi kinevezést kapott. Szakmai hozzáértése, lelkiismeretessége és megbízhatósága, feddhetetlensége és kiemelkedő problémamegoldó képessége bizonyítja, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna díjára.

Csapóné Sveda Andrea 1991-ben általános ápoló és asszisztensi szakképesítést szerzett, dolgozott sebészeti fekvőbeteg ellátásban, majd 1996-tól a Légzőszervi Rehabilitációs Osztályon. Főnővérként 2005-től tevékenykedik ezen az osztályon, melynek kétszeri költözését is sikeresen menedzselte. 2015 decemberétől főnővéri feladatai mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát, és tagja az ápolási igazgató munkáját segítő szakmai tanácsadó testületnek. A Semmelweis Tagkórház járványkórházként való kijelölését követően kimagasló színvonalon szervezte az ápolást a járványkórházban. Mindezek mellett empatikus, kiválóan felkészült, lelkiismeretes szakember, akinek hivatása a betegek gyógyítása. Mindezek fényében Csapóné Sveda Andrea érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Kecskésné Bán Zsuzsa 1992-től, már 28 éve dolgozik a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Integrált Intézményben. Korábban az Idősek Gondozóházában beosztott ápolóként dolgozott, majd 2009-től a Mezőkövesdi Kistérség Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás vezetője volt. Jelenleg, 2015-től az intézmény vezetőápolója. Felelősségteljes, ugyanakkor rendkívül emberközpontú személyiségével összefogja a két szakmai egység beosztott ápolóit és a technikai személyzetet. A koronavírus okozta járványügyi helyzet, az időseket ellátó intézményekben előírt zárlat és látogatási tilalom különösen nagy terhet rótt mind a munkavállalókra, mind az ellátottakra, mind a hozzátartozókra. Az ebből eredő feszültséget, konfliktushelyzeteket nagy empátiával oldotta meg. Munkaköréből eredő feladatain túl is törekszik arra, hogy az intézményben élő időseknek a lehető legszélesebb körű ellátást biztosítsa. Példaértékű emberi magatartása és a napról-napra gyakorolt önzetlen szakmai tevékenysége tette méltóvá a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Kocsis Lászlóné a szakma megszerzése után Nagybarcán a csecsemőotthonban, majd Kazincbarcikán a fül-orr-gégészeten dolgozott. 1989. március 15-től kezdett a parasznyai orvosi ellátás körzetében dolgozni, mint ápolónő. Azóta Parasznyán és Varbón végzi a betegek ellátását, gyógyítását, magas színvonalon. Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, folyamatosan képezve magát szakterületén. Munkáját hivatásának tekinti, a rászorulók, szépkorúak, hátrányos helyzetűek sorsát figyelemmel kíséri, segítésüket elsődlegesnek tartja és képviseli érdekeiket. Az önkormányzat szociális bizottságának volt tagja mindaddig, amíg 2006-ban települési képviselőnek jelölte a lakosság és meg is választották. Azóta képviselőként dolgozik az egészségügy, a szociális érdekek érvényesítése, a közösségépítés, valamint falufejlesztés területén. Kocsis Lászlóné eddigi munkásságát és elhivatottságát figyelembe véve, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna díjára.

Kovácsné Török Andrea először rendelőintézetben kezdett dolgozni, ahol végigjárta szinte az összes szakrendelést. 1995-től dolgozik jelenlegi munkahelyén a MISEK Szülészet- Nőgyógyászati Osztályán, ahol az ultrahang szakrendelőbe került. A szülészet-nőgyógyászati ultrahangot kezdettől fogva szerette és a mai napig odaadóan, tisztelettel, a szakmához méltóan végzi. Szakmai életútját tekintve, érdemes a Kossuth Zsuzsanna díjra.

Ládiné Nagy Nikoletta a szakközépiskola befejezése után az Országos Mentőszolgálatnál teljesített szolgálatot 3 éven keresztül, ahol több száz ember életének mentésében vett részt. Ezt követően a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban folytatta munkáját ápolóként. A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ oszlopos tagja. Munkáját a fogyatékkal élők nappali ellátásában tudta hasznosítani, ahol 24 fő sérült ember gondozását kellett képviselnie. Ezt követően a Támogató Szolgálatnál sérült gyermekek személyi segítését látta el. 2015-től szakmai pályáján előrelépést jelentett, hogy a Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai vezetésével bízta meg a fenntartó. 2016-tól az intézményvezető helyettesi feladatokat is ellátja, ahol az intézmény szakmai és gazdasági működését segíti tapasztalataival. A pandémiás veszélyhelyzetre való tekintettel megszervezte a Mezőcsát településén élő idős emberek ellátását, hogy a krízisidőszakban egyetlen idős se maradjon segítség nélkül. Szakmai életútját és elhivatottságát tekintve, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Pálné Márton Mária a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Sajószentpéteri Otthona osztályvezetője, 2018. július 01-jétől dolgozik az intézményben. 1986-ban a Borsodi Hőerőműben kezdte meg szakmai munkáját, üzemi ápolóként. A kazincbarcikai Gondozó Házban folytatta munkáját mint gondozó-ápoló, és időközben OKJ Ápolói végzettséget szerzett. 2007-től a Kazincbarcikai Városi Kórház ápolási és szülészeti osztályán dolgozott, mint szakápoló. Eközben megszerezte a gyógyszertári asszisztens és gyógyszertári szakasszisztens képesítést is. A Kazincbarcikai Szent Rafael Gyógyszertárban hasznosította a tanulmányai alatt megszerzett ismereteket, mint gyógyszerkiadó szakasszisztens. 2018-ban ismét a szociális szférában helyezkedett el, ahol jelenleg is végzi hivatását. A munkájára jellemző felelősségteljes munkavégzés, precizitás és pontosság teszi érdemessé a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Vanyó Gáborné szociális területen 1996-ban kezdte kamatoztatni az ismereteit. Ettől az évtől kezdve ugyanis felnőtt középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos emberek ápolásával foglalkozott az edelényi Fogyatékosok Otthonában. 2002-től ápolóként dolgozott az edelényi Koch Róbert Kórházban, ahol főként krónikus betegeket gondozott. 2005-től az edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézetvezető ápolója, majd 2008-tól otthoni szakápolás-vezető volt. 2011-től jelenleg is az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ormosbányai Otthonának szervezetiegység-vezetője. Kollégái, ismerősei, diákjai elismerik, tisztelik őt. A szociális munka területén kiemelkedő munkát végez, melyet nemcsak széles körű szakmai tudásával, hanem az empatikus szellemével és a közösségért történő tenni akarásával is megtölt. Vanyó Gáborné szakmai életútját és hivatástudatát tekintve, érdemes a Kossuth Zsuzsanna Díjra.

Varga Istvánné Szabó Gyöngyi az elmúlt 39 évben dolgozott óvodapedagógusként és tanárként is, hátrányos helyzetű gyerekeket nevelt, gondozott. 2001-től a Szerencsi Idősek Otthonában terápiás munkatársként dolgozik. Az idős emberek előgondozását, lelki gondozását végzi, segíti őket hitük gyakorlásában, igyekszik életüket szebbé tenni. Családi indíttatásából adódóan mindig a szívén viselte az elesett emberek segítését, támogatását. A munkájának elkötelezett, magánéletében példás szerencsi polgár, empatikus a gondozottakkal. Varga Istvánné eddigi munkásságát tekintve érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Close