full screen background image
Search
2020. július 15. szerda -
  • :
  • :

Megyenapi ünnepi közgyűlést tartottak Zalában

Megyenapi ünnepi közgyűlést tartottak Zalában

2019.09.16. Ünnepi ülést tartott a megyei közgyűlés, amelyen átadták a Zala Megye Díszpolgára címet és a megyei díjakat.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki hangsúlyozta, a gyorsan fejlődő robotika mellett az emberi munkaerőre, intelligenciára mindig is szükség lesz, hiszen számos olyan terület van, ahol az emberi tudás nem helyettesíthető. Ezt példázza a mai ünnepség díjazottjainak tevékenysége is.

Ezt követően került sor a megyei díjak és a Zala Megye Díszpolgára cím átadására.

A Zala Megye Díszpolgára kitüntető címről 1996-ban határozott a Megyei Közgyűlés és a díjat minden évben annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozza, aki egész életművével, a közösség érdekében vagy jelentős eredményt hozó munkájával elismerést szerzett, s példamutató emberi magatartásával hozzájárult a megye jó hírnevéhez.

A Közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott RÁTÓTI ZOLTÁN színművésznek a kistelepülések megőrzése, kulturális életének megtartása érdekében végzett példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként.

mn20190914_02
Rátóti Zoltán a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzését követően játszott a budapesti József Attila Színházban, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, később a Budapesti Kamaraszínház tagja volt, de dolgozott a szolnoki Szigligeti Színházban és a Nemzeti Színházban is. A 2010-/11-es évadtól 2016-ig a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója volt, 2017-től pedig ismét a Nemzeti Színház művésze. Számos színházi és filmes szerep emlékezetes alakítója, színészi tehetségét számos díj jelzi.

2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 2014-től a Színházművészeti Tagozat vezetője. Több igényes folk-jazz formáció alapítója és tagja. A közösségről, a kultúráról, a színészi hivatásról vallott elvei példaértékűek.

2006-ban és 2010-ben Magyarföld polgármesterévé választották, ahol széles összefogással ökumenikus fatemplomot épített, számos kezdeményezésének és erőfeszítésének célja a kicsi falu megőrzése, közössége, kultúrája életben tartása. Ebbéli tevékenysége nemcsak a megye határain belül, hanem az egész országban ráirányította a figyelmet a kis falvak megmentésének ügyére.

A Közgyűlés ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ-at adományozott MONDA LÁSZLÓNÉ csoportvezetőnek a közigazgatásban közel négy évtizeden át hivatástudattal, nagy szakmai rálátással, pontossággal és emberséggel végzett példaértékű munkája elismeréseként.

mn20190914_03
Monda Lászlóné közel 40 éve dolgozik a közigazgatásban, előbb Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton Közös Önkormányzat Körjegyzőségén, majd 2008-tól a Zalaapáti Körjegyzőségen, 2013-tól pedig a hét települést magában foglaló Zalapáti Közös Önkormányzati Hivatalban tevékenykedik gazdasági csoportvezetőként.

Kiváló szakmai felkészültségével segítette fenntartani a többségében hátrányos helyzetű és nehéz anyagi körülményekkel küzdő kistelepülések költségvetési stabilitását. Munkáját nagy felelősséggel, lelkiismeretesen végzi és átlagon felüli szakmai igényesség, pontosság jellemzi. Ügyfelei és munkatársai körében nagy tiszteletnek örvend.

A Közgyűlés ZALA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-at adományozott DR GYÖRGY ENDRE háziorvosnak több évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevékenysége elismeréseként.

mn20190914_04
Dr. György Endre Nagykőrösön született és Szegeden végezte az Orvostudományi Egyetemet, ahol tagja volt a helyi NB I-es labdarúgó csapatnak is. Több mint 40 esztendeje került Zalába. Azóta dolgozik Várvölgy és Vállus községek háziorvosaként, valamint évtizedeken át aktív részese volt a környék sportéletének. Hétvégeken a keszthelyi ügyeleten teljesít szolgálatot. Nagy megbecsülésnek és tiszteletnek örvend a térségben. Elismertségét jelzi az is, hogy ő Várvölgy egyetlen díszpolgára.

A Közgyűlés ZALA MEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ-at adományozott HORVÁTH GYÖNGYI intézményvezetőnek a gyermekvédelem területén példaértékűen, emberséggel, nagy szakmai tudással végzett tevékenysége elismeréseként.

mn20190914_05
Horváth Gyöngyi óvónőként kezdte szakmai pályafutását 1986-ban, majd napközis nevelőként tevékenykedett. 1995-től a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon lakásotthon vezetőjeként dolgozott, 2011-től pedig az intézmény vezetője lett. 2015 szeptemberétől a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. számú Lakásotthon-hálózat szakmai vezetőjeként dolgozott, 2017 márciusától pedig megbízást kapott a Szakszolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására is.

Kiváló szakmai felkészültséggel, a jogszabályi előírásoknak és a fenntartói döntéseknek megfelelően irányítja az intézményben folyó munkát. Felelősséggel, jó szervezőkészséggel végzi az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat, irányítja és ellenőrzi az ott folyó gondozási – nevelési tevékenységet, illetve koordinálja az intézmény gazdálkodását. Toleranciája, segítőkészsége példaértékű, jó közösségi ember, kreatív személyiséggel. Munkáját hivatástudat, humánum és nagy szorgalom jellemzi. Munkatársai, valamint a gondjaira bízott gyermekek lelkiismeretes, a problémák iránt empatikus vezetőt tisztelhetnek személyében.

A Közgyűlés ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ-at adományozott SZÖRÉNYI ZOLTÁN FERENC igazgatónak több évtizedes kimagasló pedagógiai és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.

Szörényi Zoltán Ferenc 1979-ben diplomázott az ELTE geofizikus szakán, majd 1993-ig tudományos kutatóként dolgozott a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben. 1993-ban kezdett tanítani, közben pedig fizikatanári képesítést is szerzett az ELTE-n. 1997-től az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában tanított fizikát, majd vezetőtanár, később igazgató-helyettes, majd igazgató lett. 1998-ban megalapította a Budakalászi Gimnázium Újpalotai Tagiskoláját esti gimnáziumként, melynek szintén igazgatója és tanára volt. 2008-ban nevezték ki a keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatójává, ahol vezetésével minőségi oktatás és tehetséggondozás valósul meg. Kimagasló eredményeket értek el az iskolák közötti rangsorok tekintetében, kompetenciamérési eredményeik is jóval átlag felettiek, felsőfokú felvételi mutatóik pedig 80-90% körüliek, melynek következtében évek óta jelentős túljelentkezés tapasztalható az iskolában. 2012-ben több évtizedes pedagógiai és eredményes iskolavezetői tevékenysége elismeréseként megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet, 2019-ben pedig a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet.

A Közgyűlés ZALA MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományozott VLASZÁK GÉZÁNAK több évtizedes sikeres labdarúgó tevékenységéért, a labdarúgás utánpótlásnevelési modell kidolgozásáért, az eredményes utánpótlásnevelés elismeréseként.

mn20190914_06
Vlaszák Géza 1959-től a Nagykanizsai Bányász labdarúgó csapatának igazolt játékosa volt, majd annak elsőszámú kapusává vált. Néhány éves pécsi kitérő után visszatért Nagykanizsára, ahol sikeres labdarúgó pályafutását követően 1980 után edzői képesítést szerzett és utánpótlás korú gyerekekkel kezdett foglalkozni polgári foglalkozása mellett. Több száz serdülő és ifjúsági korú játékost nevelt ki, akik közül magasan kiemelkedik ifj. Vlaszák Géza ötszörös magyar válogatott labdarúgó. Mindeközben egy ideig az NB I-es felnőtt csapat vezetőedzői feladatait is ellátta. 2003-ban megalapította a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesületet, amely folyamatosan fejlődött, bővült, 2009-ben pedig szakmai fúzióra lépett a MÁV NTE-vel. Kiemelkedő eredményeket ért el csapataival a korosztályos magyar bajnokságban, ahol több alkalommal is bajnokságot nyertek.

A Közgyűlés ZALA MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományozott SZŐCS JÁNOSNAK Zala megye labdarúgásában végzett kiemelkedő sportolói és edzői pályafutása elismeréseként.

mn20190914_07
Szőcs János Ikerváron született 1933-ban. Labdarúgó, jobbhátvéd, aki a zalaegerszegi és pécsi csapatok után négy évig a Budapesti Honvéd játékosa volt. Labdarúgó pályafutását Komlón fejezte be és azonnal ott kezdte edzői tevékenységét. Zalaegerszegre kerülését követően a gondjaira bízott csapat játéka folyamatosan javult és 1972-ben felkerült az élvonalba. Hároméves pécsi kitérő után Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is sikeres edzői munkát végzett. Egy mérkőzésen a magyar válogatottat is irányította 1975-ben.
2003-ban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pro Urbe díjjal ismerte el életművét, 2013-ban pedig Szőcs János nevét vette fel a zalaegerszegi labdarúgó akadémia. Élete a labdarúgásról szól, s nagy örömére lakóhelyén és nevelő egyesületében is elismerik munkásságát.

A Közgyűlés ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at adományozott VÉGI CSABA plébánosnak a kistelepüléseken több évtizeden át végzett értékteremtő és értékmegőrző tevékenységéért, eredményes közösségépítő munkája elismeréseként.

mn20190914_08
Végi Csaba szécsiszigeti plébános a Lenti Esperesi Kerület espereseként aktív közösségi munkát végez a térség hagyományainak és épített örökségének megőrzése érdekében. Körültekintő irányítása mellett zajlottak le a kútfeji templom felújítási munkálatai, de meghatározó részese a településen és környékén található emlékhelyek megújítását célzó kezdeményezéseknek is. Kiemelkedő szerepet vállal a helytörténeti kutatásokkal feltártak megismertetésében, a helyi közösség összetartásában, emellett nagy gondot fordít a gyermekek hitéleti nevelésére. Nemcsak jelenlétével, hanem a feltételek biztosításával is rendszeresen hozzájárul a jeles alkalmakhoz kapcsolódó megemlékezések és települési rendezvények lebonyolításához.

A Közgyűlés ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-at adományozott NOVÁK FERENC polgármesternek a Zalakaros és a megye életét is meghatározó térség- és fürdőfejlesztésekért, nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért, új rendezvények meghonosításáért, turisztikai fejlesztésekért.

mn20190914_09
Novák Ferenc 1984 óta él Zalakaroson, ahol művelődésszervezőként, majd a Művelődési Ház igazgatójaként dolgozott. 1995-től a Tourinform Iroda, majd a sport területével kibővített iroda vezetőjeként a település idegenforgalmának szervezője, később a Közösségi Ház igazgatója. Több turisztikai, közművelődési, területfejlesztési terv, idegenforgalmi kiadvány készítője és fontos pályázatok előkészítője. A sportegyesület sakk-szakosztályának vezetőjeként jelentős szerepet vállalt abban, hogy a nemzetközi szintű nagy népszerűségnek örvendő sakkverseny 1982 óta a településhez kötődő elmaradhatatlan rendezvény legyen. Elévülhetetlen érdemekkel rendelkezik Zalakaros város nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. 2002-től önkormányzati képviselőként a település marketing tevékenységének alakítója és aktív résztvevője, 2010-es polgármesterré választását követően pedig számos fejlesztési beruházás elindítója, több új rendezvény meghonosítója. Fontosnak tartja, hogy a város életét meghatározó fürdő fejlesztései mellett a lakosság kényelmét szolgáló szolgáltatások terén is folyamatos legyen a fejlődés.

A Közgyűlés ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-at adományozott a HIDROFILT KFT. részére a modern technológiák kidolgozása, alkalmazása, a kutatás-fejlesztés és az oktatási együttműködések terén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

mn20190914_10
A Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft-t 1990-ben alapították magyar szakemberek, ivóvíz-kezelési, technológiai vízkezelési és ipari szennyvíz kezelési feladatok megoldására. 2000-re a cég sikeres középvállalattá nőtte ki magát. Közép-Európa egyik legnagyobb vízkezeléssel foglalkozó szakcégévé vált. Technológiájuk a világ számos országába eljutott, berendezéseik sikeresen működnek minden felhasználási területen.
2014-ben a Pannon Egyetem Mérnöki Karával és Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal együttműködve létrehozták a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot, melynek célja, hogy tudásközpontot alakítsanak ki a víztisztítás, vízkezelés területén mind kutatás-fejlesztési, mind oktatási oldalon.
A vállalkozás példaértékű tevékenységet végez mind az innováció, mind a kutatás-fejlesztés terén, valamint az oktatási együttműködések vonatkozásában.

A Közgyűlés ZALA GYÖRGY DÍJ-at adományozott PÉKNÉ ORBÁN JULIANNA ILONA asszonynak a magyar népzenei hagyományok ápolásában és oktatásában végzett munkájáért, példaértékű közösségépítő és közösségi tevékenysége elismeréseként.

mn20190914_11
Pékné Orbán Julianna Ilona 1990-ben indította el férjével közös vállalkozását Gyenesdiáson J&A Kerámiaház néven, melyhez egy a Balaton-felvidék jellegzetes népi épületeinek sajátosságait magán viselő romos házat alakítottak át Magyarország és a határon túli fazekas régiók jellemző kollekcióinak bemutatása céljából. Gyermekkora óta játszik citerán, részt vett a Keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 2003-ban megalakította a Gyenesdiási Ifjú Citerások csoportot, amellyel rendszeresen részt vettek a Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett versenyeken. 2009-ben csatlakoztak a Gyenesdiási Dalárdához, s azóta együtt lépnek fel különféle rendezvényeken. Számos díjat nyertek és több zenei kiadványt is megjelentettek, melyek Gyenesdiás Nagyközség neve alatt szerepelnek az „Örökség – Kultúra” Oktatási E-Könyv és Médiatárban. Két éve vezeti a Gyenesdiási Dalárdát és a Gyenesdiási Négyest, amellyel énekórákat is tart és férjével népi hangszereken kíséri a csoportot a fellépéseken. Életformájával, hagyományőrző tevékenységével, családi vállalkozásával, közösségi magatartásával családja minden tagjával összefogva igyekszik példát mutatni.

mn20190914_16

Az ünnepségen közreműködött Kocsis Maja, a Kölcsey Ferenc gimnázium Kazinczy-érmes végzős tanulója, valamint a Boglya Népzenei Együttes.

mn20190914_12

Forrás: Zala Megyei Önkormányzat
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in elismerések, közgyűlés, önkormányzat
Close