full screen background image
Search
2019. június 25. kedd -
  • :
  • :

Megyei elismeréseket adtak át augusztus 20. alkalmából Jász-Nagykun-Szolnokban

Megyei elismeréseket adtak át augusztus 20. alkalmából Jász-Nagykun-Szolnokban

2018.08.17. Csütörtökön tartotta megyei ünnepi ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódó rendezvényen adják át hagyományosan a megyei önkormányzat kitüntető díjait és címeit. Idén harmincnyolcan kaptak megyei díjat, további nyolcan kitüntető címet. Az ülés a jász és nagykun kapitányok és a huszárok ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét.

Mi magyarok úgy érkeztünk a Kárpát-medencébe, hogy egyetlen rokon népet sem találtunk itt, aki a mi nyelvünket, szokásainkat, következésképpen lelkünket ismerje, és ennél fogva bizony saját magunkon kívül senkire sem számíthattunk. Szent István történelmi érdeme nem csak az volt, hogy megalapította a magyar királyságot, és ezzel Európához csatolt minket. Az ő igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban – emelte ki beszédében az elnök, aki hozzátette: István uralkodása óta eltelt több mint ezer esztendő, de tanítása, gondolkodása, eszméi máig követendőek és napjaink aktuálpolitikai történései igazolják örökérvényűségét és igazát.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a Szent István által mutatott példát kövessük, és ezt az utat a következő évezredben is bejárjuk leszármazottaink által. Jász emberként azt kérem és javaslom Arra kérem Önöket, hogy dolgozzunk együtt továbbra is legjobb tudásunk szerint hazánk és megyénk javára úgy, hogy közben erősítsük hagyományainkat és határon belüli és túli magyarságunk értékeit – mondta ünnepi beszédében Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke.

Az ünnepi műsorban a jászberényi Viganó Alapfokú Mévészeti Iskola táncosai közreműködtek, a Jászkun indulót a Szolnoki Légierő Zenekar játszotta a a Megyeháza dísztermének karzatáról, melyre ünnepélyes vonultak be a jász és nagykun kapitányok és a karcagi Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárai.

Ezt követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tisztségviselői – Piroska Miklós elnök úr, Fehér Petra alelnök asszony és dr.Csoór György társadalmi alelnök úr – átadták a 2018. évi elismeréseket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ adományozásával ismeri el.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült:

Dr. Kovács Ottó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részlegvezető főorvosa
• Dr. Rédei István, a jászberényi székhelyű CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója
• Kondor Balázs, a MÁV Zrt. Szolnoki Forgalmi Csomópontjának vezetője
• a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület. A díjat átvette: Bíróné Sáfár Anikó az egyesület elnöke és Csider István az egyesület titkára.
• Patkós Lajos, mezőtúri mezőgazdász, a Túri Polgárok és Gazdák Köre egyesület vezetője.
2. A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban részesült

• a karcagi Betánia Gyógyszertár és Egészségház. A díjat átvette: Dr. Szalay László Imréné Dr Szabó Anna Katalin.
• Dr. Zentay Márton, martfűi nyugalmazott háziorvos (betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az ünnepségen)
• Rózsáné Rigó Éva, megyei vezető védőnő, szűrési koordinátor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járványügyi Osztályának munkatársa.

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA kitüntetést a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította. A kitüntetésben részesült: a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény nevelőtestülete. A díjat Tóth József, az intézmény főigazgatója és Tuka Antal, az Arany János Általános Iskola vezetője vette át.

4. A megye gazdasági életében, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-ban részesült:

• a szabászkések tervezésével és gyártásával, valamint cipőipari kiegészítő szerszámok készítésével foglalkozó, martfűi székhelyű Deszán Kft.A díjat Szántóné Herczeg Klára ügyvezető vette át.
• Lázárné Nagy Mária, a 3A Takarékszövetkezet Tiszafüred és vidéke régió ügyvezetője.
• Szikra István, a jászberényi Scintilla Kft tulajdonos-ügyvezetője.

5. A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban részesült:

• a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. A díjat átvette: Bordács László ügyvezető.
• a karcagi Pántlika Néptánccsoport. A díjat átveszi Oroszné Millinkhoffer Rita művészeti vezető és Bíró Attila, valamint az egyesület két táncosa.
• Szikszainé Gál Ildikó, népművelő, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének pedagógusa.

6. A megye művészeti életének – zene, táncművészet, képzőművészet, irodalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet – fejlesztése területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére alapította a Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-ban részesült:

Gonda István, a Népművészet Mestere cím birtokosa, mezőtúri keramikus, népi iparművész.
Papi Lajos, kisújszállási nyugalmazott fotóművész.
a több mint fél évszázada működő Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyetlen hivatásos szimfonikus zenekara. A díjat átvette: Ignácz Ervin ügyvezető és Patkós Imre szakmai igazgató.

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesült:

Holló Lászlóné, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének nyugalmazott tanítónője, informatika tanár.
• a Jászladányi Óvoda közössége. A díjat átvette: Lajosné Kiss Klára intézményvezető és két helyettese.

• Máté György, a jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának nyugalmazott docense, szobrászművész.

• Molnár Zsuzsanna, óvodapedagógus, a kunszentmártoni óvoda szakmai vezetője, igazgató-helyettese.

• Sághy Judit, a Tomajmonostori Általános Iskola biológia-testnevelés szakos tanára.

• Seres Attiláné, a mezőtúri Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott ének-zene – történelem tanár, kórusvezető.

• Soós Gézáné, a karcagi Kováts Mihály Általános Iskola nyugalmazott történelem-testnevelés szakos pedagógusa.

8. Az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek elismeréséért a Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ-at adományozott:

Dr. Hoffmann Zsolt, Kunszentmárton város jegyzője.
Kapcsándiné Dr. Abonyi Katalin, Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott jogtanácsosa
Vinczéné Gál Éva, a Jászladányi Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa.

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-ban részesült:

• Bodnárné Pomaházi Edit, az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének szociális ügyintézője.

• Herczeg Józsefné Gácsi Zsuzsanna, a kunszentmártoni Családsegítő és Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde vezetője.

• Joó-Kovács Balázsné, Jászboldogháza Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szociális ügyintézője

10. A megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ban részesült:

• Asztalos István, szolnoki világbajnok ejtőernyős, a nemzeti és katona ejtőernyős célbaugró válogatott meghatározó tagja

• Tömöry István, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott testnevelő tanára.

• Vincze Béla, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biológia-testnevelés szakos tanára, edző, a helyi diáksport élet kiemelt szervezője.

11. A tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közösségek teljesítményének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-ban részesült: Dr.Bagi Gábor, a történettudományok kandidátusa, a szolnoki Damjanich János MÚzeum történész-muzeológusa.

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült:

• Farkas Miklós Pál, a Karcag Város Önkormányzat Városgondnokságának rendészeti feladatokat ellátó mezőőre

• a Jászladányi Polgárőr Egyesület. A díjat Bertalan László az egyesület elnöke és az egyesület alelnöke vette át.

13. A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt elért, általános közmegbecsülést kivívott polgármesterek tevékenysége elismerésére alapította AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-at.

AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-ban részesült: Szabó András, Kunhegyes város polgármestere.

1.) A Megyei Közgyűlés a megye turisztikai vonzerejét növelő kiemelkedő tevékenység elismerésére „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományozott a Mezőtúri ArTúr Fesztivál részére. A címet Bordács László, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. ügyvezetője vette át.

A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományozott az Abádszalóki Tiszator- Böllérfesztivál részére. A címet Balogh Gyula, Abádszalók polgármestere vette át.

2.) A Megyei Közgyűlés a környezeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Települési Környezetért” címet adományozott Tiszafüred Város Önkormányzata részére ” Madárbarát Tiszaörvényt!” c pályázatáért és Kisújszállás Város Önkormányzata részére ” A kisúju Vigadó, mint épített örökség” c. pályázatáért. Előbbi címet későbbi időpontban veszik át, utóbbit Kecze István, Kisújszállás város polgármestere vette át.

3.)
A Megyei Közgyűlés a kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenység elismerésére „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományozott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat részére.A címet átvette: Szalay Ferenc polgármester és Oláh Csenge, Szolnok város diákpolgármestere. Szintén “Ifjúságbarát Önkormányzat” díjat kapott Jászberény Város Önkormányzata. A díjat Szatmári Antalné alpolgármester asszony vette át.

4.)
A Megyei Közgyűlés a kiemelkedő idősügyi tevékenység elismerésére „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott Jászapáti Városi Önkormányzat részére. A címet Farkas Ferenc Jászapáti polgármestere vette át.

• A Megyei Közgyűlés „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott Tomajmonostora Község Önkormányzata részére. A címet Fazekas Szabolcs polgármester vette át.

Az esemény képgalériája elérhető itt: https://www.facebook.com/pg/jnszm/photos/?tab=album&album_id=2040047439360918

Forrás/fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in elismerések, Jász-Nagykun-Szolnok megye, megyenap, Szent István
Close