full screen background image
Search
2020. augusztus 15. szombat -
  • :
  • :

Hét előterjesztés kapcsán döntött dr. Pál Attila

Hét előterjesztés kapcsán döntött dr. Pál Attila

2020.04.23. A Zala Megyei Közgyűlés elfogadott éves munkaterve alapján 2020. április 23-án került volna megtartásra a testület soron következő rendes ülése. A koronavírus járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja.

A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján valamennyi előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.

Nyolc előterjesztés került összeállításra, ezek közül egy kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint meghozta. A kivétel a „Beszámoló Zala megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról.” című előterjesztés volt, amit szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszélyhelyzet megszűnését követően ismételten a testület elé kerül annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a rendőrség illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet. A Zala Megyei Önkormányzat 2019. évben is a rendelkezésre álló forrásokból a takarékosság elvét előtérbe helyezve teljesítette a törvény által előírt feladatokat.

Döntés született a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról. A gazdasági társaság 2019. évi tevékenysége elsősorban a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak megvalósítására, végrehajtására irányult.

Első ízben 1992-ben került aláírásra együttműködési megállapodás a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és az anyanemzethez való kötődésének erősítésére. Az évenként aktualizált tartalommal megkötött megállapodás hatékonyan segítette a Muravidéken élő magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományának megőrzését, az önkormányzati, intézményi együttműködést. A 2020-as esztendőben sem maradhat el a megállapodás megkötése, az idei esztendőben is változatlanul 1 millió Ft-al támogatja a közgyűlés elnökének döntése alapján a Zala Megyei Önkormányzat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség programjainak megvalósítását.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I. 6. pontja lehetővé teszi a megyei önkormányzatok számára rendkívüli támogatás igénylését. A központi költségvetésben a fenti pályázati célra 300 millió Ft áll rendelkezésre. A rendkívüli támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik a belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázati kiírása alapján. A közgyűlés elnökének határozata alapján a Zala Megyei Önkormányzat pályázata a 2020-as évben is benyújtásra kerül.

Döntés született továbbá a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról, valamint ügyrendjének módosításáról is. A belső ellenőrzési jelentés megállapította, hogy a 2019. évben lefolytatott vizsgálatok során hiányosság nem került feltárásra, így a jelentés-tervezetek javaslatokat nem tartalmaztak, intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

Végül a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program újabb 15 db támogatási kérelme vonatkozásában, az Irányító Hatóság javaslata alapján hozott döntést a közgyűlés elnöke.

A megalkotott rendelet, illetve a határozatok a Zala Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre, mely megtalálható a www.zala.hu honlapon.

* Archív fotó
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in Dr. Pál Attila, önkormányzat, TOP, Zala megye
Close