full screen background image
Search
2018. szeptember 26. szerda -
  • :
  • :

Gasztonyi László Győr-Moson-Sopron megye díszpolgára lett

Gasztonyi László Győr-Moson-Sopron megye díszpolgára lett

2017.08.22. A megye legrangosabb kitüntetéseit ebben az évben is a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ünnepi díszközgyűlésén adták át. Az eseményre augusztus 17-én a győri Esterházy-palota barokk épületében tartott ünnepi díszközgyűlés keretében került sor.

A kuratórium és a Kitüntetési Javaslatokat Véleményező és Elbíráló Bizottság javaslata, majd a megyei közgyűlés döntése alapján ez évben is olyan személyek vehették át az elismeréseket, akik a térségfejlesztés, az egészségügy, a közszolgálat és a sport területén sok-sok éve munkálkodva kiváló eredményeket értek el megyénkben. Az elismeréseket Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke nyújtotta át az arra érdemeseknek.

Az ünnepi program a házigazda, Németh Zoltán, megyei elnök köszöntő gondolataival kezdődött, aki hangsúlyozta, hogy az államalapító királyról, Szent Istvánról, valamint – emlékéve kapcsán – Szent László lovagkirályról is méltó módon akar megemlékezni a megye. Majd így folytatta: „Szent István szilárd, európai államot alapított és védelmezett, Szent László pedig máig aktuális európai szintű jogrendet alkotott. Ma, amikor a migránsválság miatt a keresztény európai kultúra veszélyben van, Európának ilyen államférfiakra lenne leginkább szüksége. Vagy legalább arra, hogy az Európai Unió politikai vezetőinek visszatérjen a józan esze.”

Ünnepi beszédében Dr. Pápai Lajos, nyugalmazott római katolikus megyéspüspök arra emlékeztetett, hogy „Szent István áldott jobbjával ma is mutatja az utat, rámutat a szikla alapra, amelyre a hitünk épül.

Győr-Moson-Sopron megye díszpolgára ebben az évben Gasztonyi László, a VILL-KORR Kft. ügyvezetője lett. További 4 személy – közöttük a megyei önkormányzat 2017 nyarán nyugállományba vonult címzetes megyei főjegyzője, Dr Kovács Béla – megyei kitüntető díjban részesült.

Gasztonyi László köszönő gondolataiban arról beszélt, hogy minden őse ebben a megyében született, s ő is hű maradt a szülőföldjéhez. Fontos számukra, hogy a lehetőségek birtokában hozzá tudjanak járulni a megye népesség-megtartó erejéhez. Dr. Kovács Béla pedig köszönő szavaiban arra hívta fel a figyelmet: a közösség hatalom, csak legyen olyan közösség, mely elfogad és támogat.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével felvidéki testvérmegyénk, Nagyszombat megye alelnöke, Berényi József is, aki szintén szólt a hallgatósághoz. A felvidéki magyarság üdvözletét tolmácsolva jelezte, hogy Nagyszombat megye településein is készülnek augusztus 20-a méltó megünneplésére. Azt azonban sajnálatosnak nevezte, hogy ezeken az ünnepségeken sajnos csak a magyarok vesznek részt. Az alelnök – kinek mandátuma ez év őszén lejár, hiszen Szlovákiában választások lesznek – megköszönte a két megye közötti korrekt és előremutató együttműködést.

Győr-Moson-Sopron MegyE DÍSZPOLGÁRA Kék Szalag Kitüntető Cím – Gasztonyi László ügyvezető

Gasztonyi László Győrben született, iskolái befejezése után a mai Magyar Telekom jogelődjénél, a Soproni Postaigazgatóságnál helyezkedett el. 1984. januárjától egy új lehetőséget kapott: felvételt nyert az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság GNV kirendeltségére (GNV:), ahol igazi kihívást jelentett a vízlépcsőrendszer villamos beruházásainak előkészítése, műszaki ellenőrzése, az elkészült létesítmények üzemeltetése. További feladatot jelentett a későbbi üzemeltetést, karbantartást biztosító ún. szolgáltató üzem létrehozása, melynek a vezetője lett Dunakiliti, Győr, Tata telephelyekkel.

A Gabcsikovó Nagymarosi Vízlépcsőrendszer beruházás felfüggesztését követően – elsősorban a családja megélhetésének biztosítása, másrészt az alapvető küzdeni akarás és bizonyítási vágy érdekében – fogalmazódott meg benne egy saját villamosipari vállalkozás létrehozása és minél magasabb szintre történő fejlesztése.

Így 1990-ben édesapjával, öccsével és feleségével privatizáció és más külső segítség nélkül a szó szoros értelmében a nulláról indította vállalkozásukat. Ettől az időponttól kezdve személye és élete összefonódik a VILL-KORR-ral.

A mai VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. jogelődje minimális alaptőkével alakult meg, ám a cég 27 éves eredményes működése és gazdálkodása eredményeként a társasági vagyon (saját tőke) mértéke napjainkra közel 5,5 milliárd forintra nőtt.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az évek során kialakult megrendelői körök igényeinek eleget tegyen, és azt a lehető legjobb minőségi színvonalon végezze el. A cég profiljából adódó környezeti terhelésének társadalmi megítélése jelentős mértékben meghatározza a vállalkozás elismertségét a szűkebb és tágabb működési területén egyaránt.

Kiemelt adózók: adóforintjaikkal évről évre egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá az állami és helyi működtetési rendszerekhez. Munkahelyet teremtettek, ahol jelenleg 130 fő saját és cca. 200 fő alvállalkozót foglalkoztatnak.

A saját erejükből küzdötték fel magunkat oda, ahol most tartanak és amire méltán büszkék. Családi összefogással minőségi csapatot építettek, ahol a cég vezetése és a munkatársak egyaránt tudják mit akarnak elérni, milyen elismert minőséget képviselnek nap nap után. Vállalatuknál továbbra is él az un. „VILL-KORR tudat”, hogy hivatásszerűen férj – feleség, testvérpárok, apa – fia is vállalkozásuknál dolgozik, mely tükrözi a társaságba vetett hitet és bizalmat. Külön öröm számára, hogy feleségén és öccsén kívül, gyermekei is a VILL-KORR Hungáriánál képzelik el jövőjüket. Így, ha az élet nem szól közbe, talán biztosított a hosszú távú utódlás is. S talán a gyermekeiket felváltó csapat is alakul.

Hogy sikerült jól dolgozniuk, arra bőséges szakmai referenciájuk a bizonyíték. Tendereket, pályázatokat nyernek szerte az országban, nevük és munkájuk ma már nem csupán a megyében és a régióban, de a fővárosban és az ország legtávolabbi szegletében is elismert szakmai védjegy.

Az elért gazdasági eredmény – ahogy Gasztonyi László fogalmaz – a siker, kötelez. Akkor is, ha napjainkban még egyáltalán nem biztos, hogy az emberek pozitívan szemlélik a sikert.

És mivel megtehetik, munkával és pénzzel segítik mindazokat a törekvéseket, melyeket arra érdemesnek találnak: a VILL-KORR HUNGÁRIA minden évben rendszeresen támogat különböző alapítványokat, egyesületeket, egyházakat, a kultúrát, az egészségügyet, valamint az oktatást. Számtalan szakmai, illetve mecenatúrai díjban részesült.

Többek között számos köztéri alkotást, természetesen elsősorban szeretett szülővárosukban, Győrben, de az ország különböző helyein (Kaposvártól Csehimindszentig, Debrecentől Pécsig, Csornától Sopronig) is. Több templom díszvilágításának kiépítése, felújítása is a cégnek köszönhető Bősárkánytól Sopronig.

Gasztonyi László több közérdekű alapítványban vezető tisztségviselő.

Hosszú távon gondolkodik, vallja, hogy a szakmai munkán túl kötelességünk az értékalkotás.

Büszke arra, hogy mindent úgy sikerült megvalósítani, hogy közben végig a szabályos utat járták. A VILL-KORR HUNGÁRIA-nál ismerik a mondását: „Csendes tengerek nem nevelnek ügyes tengerészeket.” Az elmúlt 27 évben egy ilyen utazásnak volt részese a családjával, hű és kitartó kollégáival.

Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC-DÍJ – TŐKE LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató

Tőke László vízellátási és csatornázási szakemberként 1970-ben kezdte meg munkáját a Pannon-Víz Zrt. jogelődjénél, az I. számú Megyei Víz és Csatornamű Vállalatnál.

Tanulmányait a győri Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola után a Budapesti Műszaki Egyetem vízgazdálkodási karán folytatta. Vízellátási- és csatornázási üzemmérnökként első munkakörében műszaki ügyintézőként dolgozott, majd végig járva a szakmai ranglétrát, 1988-től lett a győri üzemmérnökség vezetője. Feladatai közé tartozott valamennyi víziközműrendszer, valamint a város fürdőinek üzemeltetése.

2000-től közel nyolc évig saját tervező cégét vezette. A közel háromszázezer fogyasztót ellátó Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgató posztját 2007-től látja el. Vezetőként fontos számára, hogy valamennyi munkatársának a legfontosabb értékrend az legyen, melynek fókuszában az elégedett fogyasztó áll. A környezettudatosság, a társadalmi felelősségvállalás és az ismeretterjesztés is része elhivatottságának. Napjainkban a víziközműszolgáltatás nincs könnyű helyzetben, a fogyasztói igényeknek való megfelelés mellett rendkívüli feladatot jelent a jelenlegi jogszabályi keretek között a cég gazdasági stabilitásának a megtartása is.

A jövő egyik kihívásának tartja a szakmai utánpótlás biztosítását, a vízbázisok védelmét.

Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért BAUER RUDOLF-DÍJ DRESCHER OTTÓ, az MTE 1904 elnöke

Drescher Ottó 2010. óta az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 elnöke. A több mint 110 éves, nagy hagyományokkal rendelkező MTE 1904 életében jelentős változások indultak meg az ő vezetése alatt. Egy csőd szélén álló egyesületből a térség vezető sportegyesületét hozta létre. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának támogatásával az egyesület stabil működése kiszámíthatóvá vált. Szakmai munkája középpontjában a távlati célok, a reális célkitűzések megvalósítása áll. Ennek köszönhetően az MTE térségvezető sportegyesületté vált, utánpótlás és felnőtt szinten is. Nagyon pozitív, hogy az utánpótlásra fordított figyelem mellett az előző generációkkal is törődik, szívesen szervez olyan alkalmakat, ahol a különböző korú sportolók nem csak egymással, de széles meghívotti körrel tudnak találkozni.

Nagy figyelmet fordít az infrastrukturális fejlesztések menedzselésére. Tevékenységének köszönhetően látványos változásokon ment keresztül a Wittmann parkban lévő sporttelep.

Aktív szerepet vállalt abban, hogy a város lakóinak régi álma, a sportcsarnok megvalósulhasson. Már két évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott Mosonmagyaróváron a gondolat, hogy szükség van sportcsarnokra, akkor a helyét is kijelölték, a tervek is elkészültek, de a megvalósítás azonban elmaradt. 2015 e tekintetben a változás éve volt, hiszen ekkor kezdődött el az építkezés, melynek építési, kivitelezési munkálatait Drescher Ottó koordinálta. A létesítmény rekordidő alatt készült és, és 2017 februárjában a város birtokba vehette a 2 milliárd forintból megépült, 5000 m2-es alapterületű, több, mint ezer férőhelyes, többfunkciós csarnokot, melyre természetesen nemcsak a város, hanem egész Győr-Moson-Sopron megye büszke.

Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért DR. PETZ ALADÁR-DÍJAT Dr. Tamás László János főigazgató-főorvos

Dr. Tamás László János a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd 1980-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Kezdettől a megyei kórház dolgozója. Előbb sebészetből, majd érsebészetből szerzett szakorvosi címet, majd 1998-ban egészségügyi menedzser diplomát szerzett. Az érsebészeti osztály vezetésével 2002-ben bízták meg.

Korán elkezdett – a szakmai tevékenység mellett – kórházvezetési feladatokkal is foglalkozni, elsősorban a minőségfejlesztés állt érdeklődése középpontjában. 1995-ben lett a kórházi menedzsment tagja. 2010. július 1-jén kapott kinevezést a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosi munkakörére, melyet azóta is betölt. Ebben a 7 évben került sor a kórház újkori történetének legnagyobb fejlesztésére. Jelentősen megújult a kórház, egy 450 ágyas új épület is felépült, melyet már Tamás László János vett át az építőktől.

A több, mint tíz milliárd forintos pályázati forrás lévén jelentősen korszerűsödött az intézmény, amely ma már Magyarország egyik legnagyobb és legjobban felszerelt kórháza. Dr. Tamás László János vezetése mellett az intézet sikeresen betölti a régió legnagyobb kórházaként rá háruló feladatokat, a legtöbb orvosi szakmában vezető szerepet játszik. Sikerült stabil működési és gazdálkodási környezetet kialakítani. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a kórház működőképessége, likviditása mindvégig megtartott volt.

Tamás László János folyamatosan részt vesz a Széchenyi István Egyetemen folyó képzésekben, 2011. óta címzetes egyetemi docens. A Magyar Kórházszövetség vezetőségi tagjaként aktív szerepet játszik az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésében.

Győr-Moson-Sopron Megye Közszolgálatáért DR. CSIZMADIA ANDOR-DÍJAT Dr. Kovács Béla megyei címzetes főjegyző

Dr. Kovács Béla középiskolai tanulmányai befejezését követően munkába állt, majd felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1978 tavaszán kapta kézhez jogi diplomáját, 1987-ben pedig letette a jogi szakvizsgát.

A közigazgatásban először az akkori Győr Megyei Jogú Városi Tanácsnál, majd 1982-től a Győr-Sopron Megyei Tanácsnál dolgozott. Az önkormányzatok megalakulását követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselőként alkalmazták, kezdetben az Önkormányzati Iroda munkatársaként, később elnöki jogi szaktanácsadói feladatokkal bízták meg, 1995 szeptemberétől pedig a megyei hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának vezetését látta el. 1996. november 1. napjával a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés döntése alapján – pályázat útján – megyei főjegyzővé nevezték ki. Kinevezésétől kezdődően – egészen 2017. június 30-i nyugállományba vonulásáig – látta el a megyei önkormányzati hivatal vezetésével járó feladatokat, az államigazgatási és önkormányzati hatáskörök gyakorlását.

A megyei közgyűlés 2006. évben kezdeményezte a közigazgatásban eltöltött kiemelkedő teljesítménye alapján a címzetes főjegyzői cím adományozását, melyet 2007. július 1-jétől visel. Megyei főjegyzősége ideje alatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál és az Önkormányzati Hivatalnál a külső ellenőrző szervek által végzett vizsgálatok minden esetben a működés jogszerűségét és szervezettségét állapították meg. Dr. Kovács Béla megyei főjegyzőként ellátta a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda (TVI) vezetői tisztét is. E feladatkörében eljárva is a jogszerűség, a szakszerűség és a szakmaiság az, amit mindig hangsúlyozott és szem előtt tartott. Átfogó szakmai ismeretei, széles körű jogi tapasztalatai alapján felkérték arra, hogy a Széchenyi István Egyetem Jogi Karának államvizsga-biztosa legyen. Ezt a feladatot is nagy örömmel végzi, hiszen ezáltal közreműködhet a jövő jogász generációjának felkészítésében. Dr. Kovács Béla szakmai ismeretei mellett sokoldalúan művelt ember, nagy színház- és operarajongó, friss-nyugdíjasként ezen kedvteléseknek most még több időt tud szentelni.

 
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in elismerések, Győr-Moson-Sopron, közgyűlés, Németh Zoltán, önkormányzat
Close