full screen background image
Search
2020. augusztus 4. kedd -
  • :
  • :

Elismeréseket adtak át Hajdú-Biharban, a Megye Napján

Elismeréseket adtak át Hajdú-Biharban, a Megye Napján

2019.12.25. Idén is a Megye Napján, ünnepi ülés keretében adták át a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés által alapított díjakat.

November 22-e Hajdú-Bihar Megye Napja. 321 évvel ezelőtt, 1698-ban ezen a napon alakult meg a Hajdúkerület, amely a Bocskai István fejedelem által letelepített több mint 9 ezer hajdú leszármazottjának adott otthont. 1876-ban ebből a Hajdúkerületből jött létre a Hajdú vármegye Debrecen központtal.

Ezen a napon minden évben ünnepi ülést tart a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, melynek keretében elismeréseket adnak át a megye kiválóságainak.

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a megyei önkormányzat a következő kitüntető díjakat adományozhatja:

− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja”,
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja”,
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja”,
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja”
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja”,
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja”,
− „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme”.

A díjak adományozására javaslatot tehetnek a megye települési önkormányzatai, a megye települési önkormányzatainak polgármesterei, a megyei közgyűlés tagjai, és bizottságai, a megyei jegyző, a megyében működő felsőoktatási intézmények, a megyében működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek, kamarák, valamint a megyében működő köztestületek. Kovács Pál-díj esetén javaslatot tehetnek továbbá a Hajdú-Bihar megyei sportági szövetségek, az Év Civil Szervezete díj esetén pedig a Hajdú-Bihar megyében működő intézmények is.

A rendelet szerint évente a Bocskai István-, és az Év Civil Szervezete díjból egy-egy, a Kölcsey Ferenc-, Maróthi György-, Arany Sándor-, Kovács Pál-díjból kettő-kettő, az Emlékéremből pedig legfeljebb tíz adományozható.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja” adományozható azoknak, akik munkájukkal, társadalmi megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel, több évtizedes munkásságukkal jelentősen hozzájárultak Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a megye értékeinek feltárásához és megismertetéshez.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja” adományozható annak a fiatal művésznek, aki a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és iparművészet, építőművészet, népművészet, film- és fotóművészet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életművével a közművelődésben maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végzett

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja” adományozható annak a fiatal pedagógusnak, aki kiemelkedő nevelő és oktató munkát végez a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában. A díj adományozható továbbá azon személynek, aki hosszú időn át kimagaslóan eredményes pedagógiai tevékenységet folytatott, iskolateremtő munkássága elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják.

“Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja” adományozható azon fiatal, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező személyek részére, akik a megye mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja” adományozható azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló színvonalon végezték.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozható a Hajdú-Bihar megyében kiemelkedő tevékenységet végző azon szervezeteknek, amelyek az adott évben – tevékenységi területüktől függetlenül – támogatták a helyi civil társadalom épülését. A díj olyan civil szervezeteknek adható, amelyek szervezetileg és működésükben is a pártoktól függetlenek, önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, az önkéntesség elve alapján szerveződnek, bírósági nyilvántartásba vételük szerint Hajdú-Bihar megyében rendelkeznek székhellyel.

A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” adományozható azoknak, akik a tudományos, kulturális, sportéletben, valamint a megye nemzetközi kapcsolatainak építésében, vagy más területeken kimagasló eredményeket érnek el.

A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” feliratú emlékérme adományozható azoknak, akik tartósan kifejtett rendkívüli teljesítményükkel hozzájárulnak a megyében lévő települések helyi önkormányzásához, valamint akik a megyei önkormányzat vagy a megye érdekében kimagasló önkormányzati vagy közigazgatási munkát végeznek.

2019-ben Bocskai István-díjra négy, Kölcsey Ferenc-díjra hét, Maróthi György-díjra négy, Arany Sándor-díjra három, Kovács Pál-díjra hat, Az Év Civil Szervezete-díjra egy, a „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” feliratú emlékérem adományozására három javaslat érkezett.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” a közgyűlés elnökének javaslata alapján adható, idén ketten kapták meg.

2019. november 22-én tizenöt elismerést adott át a megyei önkormányzat.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja”

Novotni Lajos

Novotni Lajos gépészmérnök, a nagy múltú debreceni Mezőgépnél kezdte meg szakmai pályafutását. Munkája során mindig az új megoldások alkalmazását, a folyamatos fejlesztést tartotta a legfontosabbnak. Munkássága 1991 óta fémjelzi a HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt., ma HAJDU Cégcsoport tevékenységét, vezérigazgatóként majd elnökként meghatározó szerepet játszott abban, hogy a cégcsoport magyar tulajdonú Hajdú-Bihar megyei vállalatként tudott megmaradni, fejlődni és eredményes gazdálkodással ma is az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplőjeként, az időtálló, kiváló minőségű hazai termékek előállítójaként tartják számon. Közel hat évtizedes munkásságával, tudományos és közéleti tevékenységével kiemelkedő mértékben járult hozzá Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja”

Bencze Máté

Bencze Máté szaxofonos, Hajdúböszörményben él. A Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium befejezését követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre nyert felvételt. Két alkalommal szerepelt a Duna Televízió által szervezett Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsorban. 2017-ben nagyszerű hangszerjátékával kivívta a zsűri és az ország elismerését. A Virtuózok különdíjasaként nyerte el azt a lehetőséget, hogy képviselje Magyarországot a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén, melynek Edinburgh városa adott otthont. Itt az öt döntős közé jutott. A fiatal szaxofonos 2019-ben a Szerbiában megrendezésre kerülő IX. FEMUS Nemzetközi Fúvósversenyen, nem csupán a korcsoportjában bizonyult sikeresnek, hanem a verseny fődíját és a különdíjat is elhozta.

Ifj. Szél Gábor

Ifj. Szél Gábor általános iskolai tanulmányai alatt Derecskén, a Pántlika, majd a Cibri Gyermek Táncegyüttesekben, illetve 7. osztálytól ezzel párhuzamosan a Szivárvány Hagyományőrző Egyesület Szivárvány Táncegyüttesében tevékenykedett. 2010-től a Szivárvány Táncegyüttes tagjaként részt vett megyei és regionális minősítő fesztiválokon, helyi, határon túli és külföldi táncfesztiválokon. A néptáncot többnek tekinti egyszerű hobbinál, a motívumkincs tanulásával célja nem csak a versengés, hanem az értékek tovább örökítése. Fontosnak tartja, hogy a néphagyomány, mint nemzeti értékünk, az élet minden területét átszője, hatással legyen emberi tulajdonságainkra, viselkedésünkre, a világgal való viszonyunkra. 2019 márciusa óta a Honvéd Együttesben, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckari tagjaként dolgozik.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja”

Nádróné Sopronyi Anna

Nádróné Sopronyi Anna óvodapedagógus. Munkáját lelkiismeretesen, a gyermek szeretete és a dolgozók tisztelete határozta meg. Minden esetben a tudása legjavát adta át, időt és energiát nem kímélve, mentorként segítette fiatal munkatársait. Kereste az új oktatási-nevelési módszereket, ki is próbálta ezeket, majd szívesen megosztotta másokkal tapasztalatait. Az egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés természetes volt számára. Mind vezetőként, mind óvodapedagógusként hivatásszeretete, hivatástudata példaértékű. 40 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése, a minőségi munka, az emberi kapcsolatok érdekében tevékenykedett, és kiemelkedő munkát végzett.

Szabóné Marth Éva

Szabóné Marth Éva Hajdúnánáson született. Pedagógus pályája, vezetői pályafutása, aktív közéleti tevékenysége is elsősorban ehhez a városhoz kötődik.

A közoktatás ügye iránti elkötelezettsége települési szintű szerepvállalásra ösztönözte. Legfőbb tanítási módszere a szeretet volt. A helyi Református Általános Iskolát 15 évig, nyugdíjba vonulásáig vezette, irányítása alatt az intézmény a település legerősebb, legelfogadottabb iskolájává vált. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a nevelőtestület kiépült, stabilizálódott és szakmailag, lelkileg egyaránt megerősödve szeretet–közösséggé vált.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja”

Balogh Sándor

Balogh Sándor mezőgazdasági gépészmérnök, számítástechnikai szakmérnök, a Balogh-Farm Tépe Kft. ügyvezetője. Tanulmányai befejezését követően a szülők által alapított családi gazdaságban, a Balogh- Farm Tépe Kft-ben kezdett el dolgozni, amely ma már intenzív szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. A Balogh-Farm Tépe Kft. hazánkban az első agrárvállalatok között volt, amely precíziós gazdálkodást kezdett alkalmazni; korszerűsítette öntözőtelepét, mely alapjaiban változtatta meg hozzáállásukat, gondolkodásukat. Többek között ennek köszönhetően is a Balogh-Farm Tépe Kft. a Magyarország Legszebb Birtoka 2019. verseny „Precíziós gazdálkodás” kategória nyertese lett. A vállalkozás a KITE Zrt. és a Debreceni Egyetem vezetésével megalakult konzorcium egyik tesztüzemeként is működik. A vállalkozást a folyamatos fejlesztés jellemzi, céljuk, hogy az új gépek beszerzése által még profibb, még finomabb technológia érkezzen a gazdaságba, és így egyre jobb eredményeket érjenek el.

Örvendi László

Örvendi László Hajdúszoboszlón él, agrármérnök, mezőgazdasági szaktanácsadó, vállalkozó és gazdálkodó, a magyar agrárszféra elismert tagja. Szakemberként is sikeres életutat mondhat magáénak, hiszen kiváló eredménnyel gazdálkodik a nemzedékek óta családja tulajdonában lévő, a rendszerváltás után visszavásárolt családi birtokon. Saját márkás önálló kisüzemi termékeivel példát mutat a helyi termelői piac tagjainak, amely megalapításának kezdeményezője volt. A helyi gazdatársadalomban meghatározó, 125 éves Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke. Ez az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű civil szerveződése, ismerterjesztő tevékenységével és élénk társadalmi életével, mintaként szolgál a megye hasonló szervezetei számára. A rendszerváltozás óta gyakorolt aktív érdek-képviseleti, közéleti és szervező munkájával nagyban segítette a gazdatársadalom boldogulását.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja”

Békési Eszter

Békési Eszter az Egri Úszó Klub 17 éves versenyzője. Úszó karrierje Berettyóújfaluban kezdődött, majd felvették a Hőgyes Endre Gimnázium hatosztályos angol tagozatára és így a Hajdúszoboszlói Úszó Egyesületben folytatta sportpályáját. 2018-ban az Egri Úszó Klubba került. Számos úszóversenyen diadalmaskodott, ez év tavaszán a Debrecenben megrendezett felnőtt úszó országos bajnokságon 100 és 200 méteres mellúszásban aranyérmes lett. A 17 éves mellúszó karrierje fontos mérföldkövéhez érkezett azzal, hogy megszerezte pályafutása első felnőtt egyéni országos bajnoki címét. 2019. májusában a Duna Arénában egyéni csúcsot ért el 200 méter mellen a Bajnokok Sorozata elnevezésű világszínvonalú viadalon. Célja, hogy ne csak a magyar uszodákban, hanem a világ élvonalában is megismerjék nevét. Tervei között szerepel a tokiói olimpiára való kijutás is.

Csiszár Henrietta

Csiszár Henrietta Hajdúnánáson született, már gyermekkorában meghatározó szerepe volt a futballnak, ennek ellenére viszonylag későn, 10 éves korában lett a Nánási Focisuli igazolt játékosa. Tehetségét minden bizonnyal labdarúgó édesapjától örökölte, aki közel 50 NB 1-es mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Egészen 14 éves koráig játszott fiúk között Hajdúnánáson, majd 2008-ban került a Ferencváros Női Labdarúgó csapatához. A Fradival megnyerte a 15 és 17 évesek bajnokságát is. 2013-ban került az MTK csapatához, melynek tagjaként 2-szeres bajnoknak és 2-szeres kupagyőztesnek mondhatja magát. Válogatott karrierje 2012 februárjában kezdődött. A csapatnak azóta is meghatározó tagja, csapatkapitánya, eddig 92-szer öltötte magára a válogatott mezt. Jelenleg a német női Bundesligában, a Bayer Leverkusen csapatában játszik.

Köstner Vilmos

Köstner Vilmos középfokú edzői végzettségét 1978-ban szerezte meg és még ebben az évben el is kezdte karrierjét az Ózdi Kohász serdülő fiú csapatánál, ahol szép sikereket ért el. A sikereknek köszönhetően kapta meg azt a lehetőséget, hogy 1984-től felnőtt csapatot edzhessen. 1989-ben visszatért családjával szülővárosába, Debrecenbe, ahol a Debreceni Közút NB I/B női csapatát irányította két szezonon keresztül és vezette mind a két szezonban dobogóra. 2001-ben a fővárosban folytatta pályafutását a nagy múltú VASAS női csapatánál, amelyet egészen 2005-ig irányított. 2009-ben ismételten visszatért a DVSC-hez és irányította a csapatot vezetőedzőként négy idényen át és szerzett kétszer magyar bajnoki ezüstérmet, valamint 2011-ben magyar kupa ezüstérmet. 2013-tól 2018. november 30-áig a DVSC szakmai igazgatója, jelenleg pedig a DVSC SCHAEFFLER vezetőedzője. Összesen 521 NB I-es mérkőzésen ült a kispadon.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja”

Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör

A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör a Böszörményi Bocskai István Gimnázium egykori magyar-történelem szakos tanáráról, kiemelkedő kultúraszervező tevékenységet folytató költőjéről kapta a nevét. Az egyesület 2009-ben alakult, 25 fő irodalomszerető alapító taggal, akik megalakulásuk óta fáradhatatlanul dolgoznak a kortárs – hazai és határon túli – magyar irodalom és kultúra népszerűsítésén, valamint fiatal írók menedzselésén. Célközönségük elsősorban a középiskolások. Az íróiskolák tanáraival irodalmi műveket, publikációkat és kritikákat elemeznek a résztvevők. Írókon, költőkön kívül színészek, táncművészek is részesei a programnak, így kapcsolva össze a művészeti ágakat, valamint házasítva az ágazatokat, mert együtt él és lélegzik a költészet, az írás, a tánc, a zene, a színház és a nyelv.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme”

Mónusné Ruszin Anna

Mónusné Ruszin Anna Hajdúnánáson él, távlövő íjászatban többszörös világrekorder, többszörös világbajnok. A férje nyomdokaiba lépve kezdett el komolyabban foglalkozni az íjászattal. 2018-ban mutatkozott meg igazán tehetsége, hiszen a Történelmi Íjász Világbajnokságon, Gyulán Világbajnoki aranyéremet és két ezüstéremet szerzett. Ezt követően Kírgiziában megrendezésre kerülő III. Nomád Világjátékokon távlövészetben szintén aranyérmet nyert, majd az Egyesült Államokbeli Wendoverben megrendezésre került versenyen a nemzetközi szövetség bírói által hitelesített mérés során 643,94 méterre lőtt íjával, mellyel új világrekordot állított fel.

Szkupi Tibor

Szkupi Tibor Nádudvaron született, igazi lokálpatrióta. 13 évesen a település ifjúsági labdarúgó csapatában, 15 évesen pedig már a nagycsapatban, a felnőttek között kapott helyet, ahol 22 évig csatárként játszott. Több labdarúgó csapattól kapott ajánlatot, felkérést, de hű maradt városához. Aktív pályafutását 1990-ben fejezte be, de a labdarúgástól nem szakadt el, hiszen az utánpótlás csapat edzője lett, ahol jelenleg is heti négy alkalommal tart edzéseket.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért”

Dr. Váliné Antal Mária

Dr. Váliné Antal Mária 1975 óta dolgozik a közigazgatásban, közel 20 éve Polgár Város önkormányzatának jegyzője. Szakmai életútja során megismerkedett a községi, városi, megyei szintű közigazgatási munka szinte minden részterületével, a megszerzett tudást és tapasztalatot Polgár város jegyzőjeként jól hasznosította. A jegyzői feladatsor a helyi közigazgatási munka legsokoldalúbb, legnehezebb területe, hiszen egyszerre kell megfelelni a magas színvonalú szakmaiságnak és a hétköznapi ember, az ügyfél részéről elvárt közérthetőségnek.

Dr. Vinczéné Kiss Marianna

Dr. Vinczéné Kiss Marianna 1982 óta tevékenykedik a közigazgatásban. Földes Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjeként immár 24 éve, 1995-től tevékenykedik. Hivatalba lépésekor fontos feladatának tartotta és tartja mai napig az általa vezetett szervezet fejlesztését, a szervezeti kultúrának a mai kor követelményeihez igazodó alakítását. Kiváló szervezőképességgel rendelkezik, valamennyi fontos önkormányzati esemény megszervezésében koordináló szerepet tölt be. Aktívan dolgozik a hivatali apparátus összetartásán, a csapatszellem megőrzésén, hiszen a kedvező munkaköri légkör hozzájárul az eredményes és hatékony munkavégzéshez.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

More in elismerések
Close